CiDro - Ciche drogi

English version

Projekt CiDro

PROJEKT PT. "INNOWACYJNA TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH O OBNIŻONEJ EMISJI HAŁASU" JEST REALIZOWANY PRZEZ KONSORCJUM W SKŁADZIE: MOSTSTAL WARSZAWA S.A, POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ, INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD TECHNOLOGII NAWIERZCHNI

 
Tytuł projektu:


Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu

 

Akronim projektu:

 

CiDro

Rozpoczęcie projektu: 

 

01.05.2010

Realizacja badań przemysłowych i rozwojowych:


 

 

01.05.2010  – 31.12.2014

Realizacja zadań przygotowujących do wdrożenia:

 

 

 

01.01.2015  – 30.04.2015

 Zakończenie projektu:

 


30.04.2015 
wiecej

Aktualności

[2010-12-29] Piewrszy raport półroczny

17 grudnia otrzymaliśmy informację, że pierwszy Raport Półroczny z realizacji projektu CiDro został zaakceptowany merytorycznie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W raporcie zamieszczone zostało sprawozdanie z realizacji pierwszych trzech zadań projektu w których zawierały sie:

  • Badania mające na celu zdefiniowanie mechanizmów powstawania hałasu toczenia na styku opona/nawierzchnia i jego ograniczenie poprzez zastosowanie specjalnych rodzajów mieszanek   mineralno – asfaltowych
  • Analiza parametrów materiałowych w aspekcie projektowania składu mieszanki mineralno – asfaltowej do wykonywania nawierzchni o obniżonej emisji hałasu komunikacyjnego generowanego na styku opona/nawierzchnia.
  • Analiza metod projektowania infrastruktury drogowej w Polsce, w tym konstrukcji nawierzchni i ich optymalizacja w aspekcie projektowania nawierzchni drogowych o obniżonej emisyjności hałasu drogowego.


[2010-10-10] Badania hałasu

W ramach projektu CiDro, w dniach 20 - 23 września 2009 przeprowadzone zostały badania hałasu powstającego na styku opony z nawierzchnią dla różnych typów mieszanek mineralno-asfaltowych. Badanie zostało wykonane przez Politechnikę Gdańską metodą CPX na sześciu odcinkach.wiecej